toogle sidebar button

W jednym z poprzednich wpisów pokazaliśmy jak zdeployować stworzoną zależność po skompilowaniu projektu. Dzisiejszy wpis poświęcony jest umieszczaniu zależności w repozytorium przy pomocy linii komend. Pomimo najszczerszych chęci wykonanie tego zadania zupełnie z linii komend jest niemożliwe. Należy stworzyć pom.xml o następującej treści:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>webdav-deploy-pom</artifactId>
  <packaging>pom</packaging>
  <version>1</version>
  <name>Deploy</name>
  <build>
   <extensions>
     <extension>
      <groupId>org.apache.maven.wagon</groupId>
      <artifactId>wagon-webdav</artifactId>
      <version>1.0-beta-2</version>
     </extension>
   </extensions>
  </build>
 
</project>

Będzie on dodawał obsługę pluginu służącego do wysyłania zależności na zdalny zasób. W pliku settings.xml, który znajduje się w domyślnym folderze repozytorium .m2 należy dodać wpis, który pozwoli na autentyfikację do repozytorium, na którym będzie umieszczana zależność:

<settings 
  xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0 http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
  <servers>
    <server>
      <id>xperios</id>
      <username>your-google-id</username>
      <password>your-google-password</password>
      <filePermissions>775</filePermissions>
      <directoryPermissions>775</directoryPermissions>
    </server>
    <server>
      <id>xperios-snapshot</id>
      <username>your-google-id</username>
      <password>your-google-password</password>
      <filePermissions>775</filePermissions>
      <directoryPermissions>775</directoryPermissions>
    </server>
  </servers>
</settings>

Od tego momentu z folderu gdzie znajduje się zasób można wykonać polecenie:

mvn deploy:deploy-file \
-Durl=dav:https://xperios.googlecode.com/svn/maven-repo\
-DrepositoryId=xperios-maven-repository \
-DgroupId=pl.xperios \
-DartifactId=sample-project \
-Dpackaging=jar \
-Dfile=xperios-sample-project.jar \
-Dversion=1.0 \
-DgeneratePom=true

Zostanie dodana zależność do repozytorium znajdującym się pod adresem: https://xperios.googlecode.com/svn/maven-repo o grupie pl.xperios, artefakcie sample-project i wersji 1.0. Należy pamiętać aby identyfikator repositoryId zgadzał się z identyfikatorem w pliku settings.xml.