toogle sidebar button

Tworząc nowy projekt czy to za pomocą kreatora dołączonego do IDE czy za pomocą archetypu Maven zdarza się, że utworzona wersja deskryptora wdrożenia jest dość nieaktualna. Pracując z Netbeans chcąc dodać nowy servlet jeżeli deskryptor będzie w wersji 2.3 bądź starszej, zostaniemy poinformowani komunikatem, że nie jest to możliwe:

W tym celu należy w pliku web.xml skasować dotychczasowy schemat walidacji DTD:

<!DOCTYPE web-app
  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
  "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">

a następnie dodać nowy schemat walidacji XSD w głównym elemencie pliku xml:

<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
    xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"
    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"
    version="2.4">

Od tej pory można bez przeszkód dodawać servlety przez wspomniany kreator.