toogle sidebar button

Jak wiadomo kolejnym etapem po, a jeszcze lepiej w trakcie realizacji projektu należy przedstawić klientowi dokumentację zarówno użytkownika jak i techniczną. Abstrahując zupełnie od dokumentacji użytkownika dokumentacja techniczna powinna zawierać przynajmniej takie podstawowe elementy jak:

 • javadoc,
 • FAQ,
 • opis użycia,
 • pokrycie kotu testami,
 • wyniki testów,

i wiele innych zależących od wymogów klientów, góry czy własnych wymagań.

Oprócz części opisowej, którą prowadzić programista musi samodzielnie, w większości powyższych przypadków może wyręczyć nas maven. Dokumentacja generowana jest do postaci strony HTML, którą później można udostępnić w internecie bądź intranecie podobnie jak robi to dosyć spora rzesza producentów oprogramowania w tym sam twórca mavena – apache.

Struktura strony

Definicja struktury strony musi znajdować się w pliku: \src\site\site.xml i powinna mieć strukturę zgonie z dokumentacją:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<project name="Maven">

  <bannerLeft>
    <name>Maven</name>
    <src>http://maven.apache.org/images/apache-maven-project.png</src>
    <href>http://maven.apache.org/</href>
  </bannerLeft>
  <bannerRight>
    <src>http://maven.apache.org/images/maven-small.gif</src>
  </bannerRight>
  <body>
    <links>
      <item name="Project Name" href="http://www.project_name.company_name.com/" />
    </links>

    <menu name="Maven 2.0">
      <item name="Introduction" href="index.html"/>
      <item name="Download" href="download.html"/>
      <item name="Release Notes" href="release-notes.html" />
      <item name="General Information" href="about.html"/>
      <item name="For Maven 1.x Users" href="maven1.html"/>
      <item name="Road Map" href="roadmap.html" />
      <item name="FAQ" href="faq.html" />
    </menu>

    <menu ref="modules" />
    <menu ref="reports"/>

  </body>
</project>

Niestety od czasu mavena 2 wprowadzono reorganizację struktury projektu co zaowocowało zmianą filozofii wykorzystywania niektórych modułów w tym generowania site-ów. Tym sposobem dokumentacja przeznaczona dla wcześniejszych wersji, której jest ogromna ilość w internecie może powodować zamęt i błędy podczas próby generowania strony. W wersji 3.0.x należy dodać następujący plugin w pliku pom.xml:

<plugins>
	<plugin>
		<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
		<artifactId>maven-site-plugin</artifactId>
		<version>3.0-beta-2</version>
	</plugin>
</plugins>

Aby przetestować działanie pluginu należy wydać polecenie: clean:clean site:site

Po uruchomieniu strony znajdującej się w target\site\index.html naszym oczom ukaże się strona jak na załączonym zrzucie:

Strona HTML czyli site może zostać wygenerowany domyślnie z kilku typów źródeł danych takich jak:

 • apt - Almost Plain Text (strony statyczne)
 • xdoc (strony statyczne)
 • fml - FAQ

oraz poprzez dostarczenie dodatkowych treści poprzez pluginy. Stronę taką można internacjonalizować oraz zmieniać jej wygląd poprzez skórki. Więcej informacji na temat pluginu oraz jego możliwości dostępnych jest na oficjalnej stronie wygenerowanej również przy pomocy mavena.

Ostatnią rzeczą jaką będziemy chcieli zrobić to umieszczenie naszego site-a na serwerze, do którego będą mieli dostęp użytkownicy naszego projektu. W tym celu musimy do naszego pliku pom.xml dodać wpis gdzie chcemy ją umieścić:

<distributionManagement>
  <site>
    <id>mycompany</id>
    <url>ftp://mycompany.com/public_html/site/my_product_site</url>
  </site>
</distributionManagement>

oraz należy stworzyć plik settings.xml obok pom.xml, w którym podamy dane niezbędne do logowania się przez protokół ftp:

<servers>
  <server>
    <id>mycompany</id>
    <username>username</username>
    <password>password</password>
    <filePermissions>775</filePermissions>
    <directoryPermissions>775</directoryPermissions>
  </server>
</servers>

Hasło niestety należy podać w postaci jawnej, dlatego nie należy pliku settings.xml wysyłać do repozytorium. Każdy użytkownik, który jest odpowiedzialny za publikację site-a powinien mieć zdefiniowany własny login i hasło poza udostępnionymi elementami.

Oczywiście nie jest to wciąż najbezpieczniejsza metoda przechowywania hasła przed nieporządanym dostępem dlatego można hasła szyfrować za pomocą tej metody.

Aby umieścić stronę na zdalnym serwerze należy wydać polecenie: site:deploy